New Chances Gambia

New Chances Gambia is een foundation die zich in zet om fondsen te werven om kinderen in Gambia de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen.  We richten ons op bedrijven en particulieren.

Gunt u ook een kind een opleiding ???  Kijk dan verder…..

English

New Chances for the Gambia is a foundation that is committed to raising funds in order to enable children in Gambia to go to school. They focus on business organisations and individuals.

Do you want to support a young kid or a student???  Then look at our website and enlist…….